Button terug naar overzichtButton GEZGEZond Leiden

Op initiatief van de overheid wordt in elke gemeente minimaal één platform gecreëerd voor patiënten met een chronische ziekte of aandoening. Dit platform, Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ), biedt aan deze patiënten een zorgplan op maat. Ook in het Gezondheidscentrum Leiden hebben de diverse zorgverleners een GEZ opgericht.

Door de nauwe samenwerking met zowel het Huisartsencentrum Leiden als het Gezondheidscentrum Leiden is MC United gevraagd om voor GEZond Leiden een logo, huisstijl en een website te realiseren.
Portfolio GEZ

Volkerak 17 | 2401 DG | Alphen aan den Rijn | T: 06 - 147 786 06 | E: info@mcunited.nl